Vytvoření nových webových stránek pro extrémní závod GEROY. Jelikož jsme i  partnerem a spolupracujeme na tvorbě upoutávek nebo záznamů z tohoto čím dál více populárního závodu, pomohl jsem i se vznikem nových webových stránek.

Převod domény, zřízení nového hostingu, instalace a nastavení systému, nasazení šablony a grafického designu, rozdělení stránek a hrubé naplnění obsahem.